Lita Bernarde

Lita Bernarde veiksmīgi strādā kino jau kopš 1998. gada, kad sāka darbu „Vides filmu studijā” kā dokumentālo filmu „Lubāns. Cīņā par centimetriem” un „Jumta likums” administratore. Lita Bernarde bijusi filmas „Purva valsts” izpildproducente un filmas „Zaļā pilsēta” producente. Kopš 2005. gada viņa sākusi darbu spēlkino. Viņa bijusi Austrijas-Lielbritānijas-Latvijas kopražojuma spēlfilmas „Jāņu nakts” filmēšanas objektu menedžere, kā arī spēlfilmas „Vogelfrei” (1. un 2. daļa) ražošanas daļas vadītāja. Šīs abas pozīcijas viņa apvienojusi darbā pie spēlfilmas „Mona”. Lita veikusi ražošanas daļas vadību arī filmas „Pleskavas misija” (Krievija) Latvijas filmēšanas perioda laikā. MAZO LAUPĪTĀJU filmēšanas laikā Lita Bernarde veica ražošanas daļas vadību.